Spýtali ste sa

Štefan Fábry 23.09.2023

Spôsob prijímania nás nemá rozdeľovať

Obraciam sa na vás s prosbou o vysvetlenie rovnocennosti svätého prijímania na ruku a do úst. Keďže niektorí veriaci v tom stále nemajú jasno, bolo by dobré problém opäť vysvetliť, aby zbytočne nedochádzalo ku kritike Cirkvi.
JARMILA, BRATISLAVA

Spôsob prijímania nás nemá rozdeľovať
Daniel Dian 09.09.2023

Ručitelia v oblasti výchovy a duchovného vedenia

Kto môže byť krstný a birmovný rodič? Aké sú na to kritériá?

ĽUBICA, východné Slovensko

Ručitelia v oblasti výchovy a duchovného vedenia
Vladimír Thurzo 02.09.2023

Ťahák iba ako stručné zhrnutie učiva

Je morálne v poriadku pripraviť si do školy ťahák? A čo v prípade, ak ho aj využijem?

SAMO, východné Slovensko

Ťahák iba ako stručné zhrnutie učiva
Vladimír Kiš 26.08.2023

Sviatosť Kristovej krvi je pre všetkých

Som veriaci katolík, ale mám problém pochopiť, prečo my katolíci neprijímame aj krv Pána Ježiša, ktorý nás na to aj viackrát vyzýva. Alebo je to výsada len pre duchovných?
PETER, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Sviatosť Kristovej krvi je pre všetkých
Eva Račková 19.08.2023

Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte

S mojím bratom sa nezhodnem v otázke vojny na Ukrajine. On má svoju pravdu opretú o rozličné dezinformácie a rozumne komunikovať na túto tému sa s ním nedá, dokonca sme sa pohádali. Ako viesť debatu s ľuďmi s odlišným názorom, ktorý je postavený na nepravdivých informáciách?
MARTINA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte