Veriaci sa stretli na hranici troch štátov

V sobotu 21. augusta sa stretli už po dvanástykrát na hranici troch krajín Slováci, Poliaci a Česi na svätej omši. Liturgii predsedal ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David, na začiatku sa prítomným prihovoril bielsko-živiecky biskup Roman Pindel a homíliu predniesol žilinský biskup Tomáš Galis.
Zdeno Pupík 16.09.2021
Veriaci sa stretli na hranici troch štátov

Duchovné stretnutie veriacich z troch krajín. Snímka: archív Bielsko-živieckej diecézy

Okrem iného zdôraznil: „Často sa pýtame, prečo Boh nekoná priamo a jasne. Boh však koná prostredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol človek, prostredníctvom ktorého sa Boh postaral o začiatky dejín spásy.

Nebo konalo tak, že dôverovalo kreatívnej odvahe tohto muža. Dobrá zvesť evanjelia ukazuje, ako napriek arogancii a násiliu vládcov Boh vždy nájde spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy.“