Alojz Ondrejka sa dožil 90 rokov

Jeden z mála žijúcich saleziánov, ktorí vstúpili do rehole ešte pred rokom 1950, don Alojz Ondrejka sa 27. januára dožil vzácneho jubilea.
Rastislav Hamráček SDB 19.02.2021
Alojz Ondrejka sa dožil 90 rokov

Alojz Ondrejka je príkladom húževnatosti a úprimnej viery. Snímka: archív SDB

Páter Alojz sa narodil v roľníckej rodine v dnešných Novákoch 27. januára 1931. K saleziánom do Šaštína nastúpil 1. septembra 1946 a na ďalší rok v lete do noviciátu v Hronskom Beňadiku.

Prvé rehoľné sľuby zložil 16. augusta 1948. V Šaštíne počas štúdií filozofie ho zastihla ako 19-ročného barbarská noc. Rehoľníkov presunuli do Podolínca a následne mladých spolubratov 22. mája určili na preškolenie v Kostolnej pri Trenčíne.

Na konci septembra 1950 ich režim poslal späť k rodičom. Aj preto sa Alojz rozhodol dokončiť gymnázium v Prievidzi, kde v júni 1951 zmaturoval. Potom sa prihlásil na vysokoškolské štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie v Bratislave.

Popritom tajne pokračoval v štúdiu filozofie. V decembri 1951 prešiel za hranice do Rakúska a niekoľko mesiacov zotrval v tábore pre utečencov v Linzi. V roku 1952 pokračoval v štúdiu už na saleziánskom inštitúte vo Foglizze.

Vo formácii napredoval od septembra 1955 štúdiom teológie v Bollengu. Tam bol Alojz Ondrejka 1. júla 1959 vysvätený za kňaza. V roku 1960 sa stal členom saleziánskej komunity pri katakombách svätého Kalixta v Ríme.

Po dokončení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v roku 1964 sa sa stal vyučujúcim na novom gymnáziu a neskôr bol aj ekonómom ústavu. V roku 1982 ho predstavení poslali do švajčiarskeho Bazileja medzi slovenských emigrantov.

Aj odtiaľ pokračoval v intenzívnej činnosti posielania náboženskej literatúry na Slovensko. V pastoračných aktivitách pre krajanov vo Švajčiarsku zotrval až do roku 1997, keď sa vrátil na Slovensko do saleziánskej komunity v Bratislave-Mamateyovej a o rok neskôr do komunity v Bardejove, kde žije doteraz.