Banská Štiavnica privítala farníkov z Dolných Krškán

Veriaci z farnosti Dolné Krškany spolu so svojím duchovným Vladimírom Uhrinom si v sobotu 27. apríla vykonali púť na kalváriu v Banskej Štiavnici. 
Vladimír Uhrin 17.05.2019
Banská Štiavnica privítala farníkov z Dolných Krškán

Farníci pred obnoveným Horným kostolom. Snímka: Vladimír Výbera

Na začiatku si pozreli pútavý dokument o histórii a súčasnosti kalvárie. Aktuálne sa ešte stále zabezpečuje sanácia a rekonštrukcia niektorých jej súčastí. V dolnom kostole farníci slávili svätú omšu za svojich drahých a s úmyslami, s ktorými putovali na kalváriu. V tomto chráme sa nachádzajú krásne zobrazenia ustanovenia Eucharistie.

Duchovný otec farnosti sprevádzal ich výstup až na vrchol kalvárie textami zo Svätého písma. Upriamil pozornosť na veľkosť Božej lásky a význam Kristovej obety. Odmenou za náročný výstup bol nádherný výhľad na prírodu, mesto a celé okolie, ktoré sa pred pozorovateľmi ocitlo ako na dlani. Okrem kalvárie pútnici navštívili aj dominanty stredovekohého mesta a jeho pôvaby. Pozornosť väčšiny účastníkov púte upútal drevený pohyblivý betlehem.