Betlehemské svetlo prináša radosť

Odovzdávanie betlehemského svetla prináša radosť a pokoj ľuďom dobrej vôle. 
Jozef Kavoň 24.12.2019
Betlehemské svetlo prináša radosť

Betlehemskému svetlu sa potešili nielen skôr narodení. Snímka: Jozef Kavoň

Vedia o tom aj vo farnosti Sereď, kde sa príchodom skautov každý rok rozhorí ľudská spolupatričnosť a nádej. Svetlo príchodu malého Ježiša dáva duchovné teplo i svetlo do chladných dní ľudskej vypočítavosti. Boh si vyberá iným spôsobom ako človek.