Biskup z Tanzánie zavítal do Kostolnej pri Dunaji

Dlhé roky pôsobia misionári na africkom kontinente. Do Tanzánie bola radostná zvesť prinesená pred 150 rokmi.   

Martin Šiška 12.10.2018
Biskup z Tanzánie zavítal do Kostolnej pri Dunaji

Spoločné slávenie svätej omše. Snímka: Katarína Mišková

V Tanzánii si tento rok pripomínajú 100 rokov od vysviacky prvého domorodého kňaza. Z tejto nádhernej krajiny prijal pozvanie  biskup Jozef Ľudovít Minde  a okrem iných aktivít navštívil aj našu farnosť. Bol to prejav vďaky nášmu duchovnému otcovi Pavlovi Gajdošovi, ktorý sa vrátil z misijnej cesty z tejto krajiny. Pri rozprávaní o živej viere srdečných ľudí zachytenej snímkami a videami, oslovil azda všetkých farníkov v Kostolnej pri Dunaji.

V Kostole Panny Márie  Ružencovej sa 13. septembra slávila svätá omša, pri ktorej otec biskup upriamil pozornosť na kríž. Zdôraznil, že v ňom je sila, život, spojenie s Bohom. Spomenul, že aj v jeho rodnej krajine majú farnosť zasvätenú Tajomstvu Svätého kríža. Po „medzinárodnej“ svätej omši nasledovala prezentácia života v Tanzánii z úst toho najpovolanejšieho – nášho hosťa z krajiny „večného“ slnka. Táto krajina je veľkosťou porovnateľná s Nemeckom a má približne 55 miliónov obyvateľov. Problémy, ktoré majú africké komunity, sú však úplne iného charakteru ako u nás v Európe. Biskup Minde však, podľa vlastných slov, nečaká iba na pomoc zvonka, ale priamo aktivizuje aj domácich veriacich. Jeho nadšenie a energia sa tak prenáša na rôzne projekty, ktoré pomáhajú zlepšiť život Tanzánijčanov.

Okrem finančnej podpory sa našlo aj viacero laikov, ktorí sa chystajú na budúci rok navštíviť túto krajinu a podporiť misijné aktivity v nej. Je povzbudivé, že misijné dielo tu zostáva živé, o čom svedčia mnohé duchovné povolania.