Blahorečili zakladateľa salvatoriánov

V Bazilike svätého Jána v Lateráne v Ríme sa 15. mája konalo blahorečenie Božieho služobníka Františka Máriu z Kríža Jordana, zakladateľa Spoločnosti Božského Spasiteľa – salvatoriánov a spoluzakladateľa Kongregácie sestier Božského Spasiteľa – salvatoriánok.
Rafael Czyz, SDS 28.05.2021
Blahorečili zakladateľa salvatoriánov

František Mária z Kríža Jordan (1848 – 1918). Snímka: archív rehole v Ríme

František Mária z Kríža Jordan sa narodil 16. júna 1848 v badenskej dedinke Gurtweil v Nemecku. Pokrstili ho v miestnom kostole, kde dostal meno Ján Krstiteľ. Už v ranej mladosti sa v ňom zrodila túžba zasvätiť sa Bohu, no cesta ku kňazstvu nebola jednoduchá.

Jeho rodina bola veľmi chudobná a po vážnej nehode a smrti otca musel pätnásťročný Ján školu opustiť a prevziať zodpovednosť za celú rodinu, aby jej svojou prácou zabezpečil živobytie.

Pán Boh, ktorý mu dal túžbu po kňazstve, dal mu aj milosť túto túžbu uskutočniť. Po dlhej a náročnej príprave sa 21. júla 1878 tridsaťročný Ján Krstiteľ Jordan stal Kristovým kňazom.

Dielo Františka Máriu z Kríža Jordana

V tom čase v ňom pomaly rástla ďalšia túžba, a to založiť apoštolské dielo na Božiu slávu a spásu duší. Po dlhom čase modlitieb, rozhovorov a rozoznávania Božej vôle 8. decembra 1881 tridsaťtriročný Jordan založil v Ríme rehoľnú spoločnosť, ktorú nazval Spoločnosť Božského Spasiteľa, a prijal meno František Mária z Kríža.

V roku 1889 mladá rehoľná spoločnosť dostala od Svätej stolice nečakanú ponuku prevziať zodpovednosť za novozriadenú Apoštolskú prefektúru v Assam (India). To, čo sa ľudsky zdalo mimoriadne ťažké, až nemožné, vďaka nesmiernej Božej milosti a bezhraničnej dôvere otca Jordana sa stalo impulzom pre ďalší dynamický rozvoj spoločnosti.

V roku 1892 otec Jordan založil ďalšiu salvatoriánsku fundáciu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, v Spojených štátoch, v Ekvádore (1893), vo Švajčiarsku (1894), na Morave (1895) a v nasledujúcich rokoch aj v ďalších krajinách Európy a Ameriky. Založil salvatoriánske komunity v 15 krajinách po celom svete.

Bolo to ovocie jeho dôvery v Božiu prozreteľnosť a výsledok odvahy, vytrvalosti a obrovskej práce. Členovia Spoločnosti Božského Spasiteľa pôsobia v päťdesiatich krajinách sveta na všetkých kontinentoch.

Verní príkazu zakladateľa: „Pokiaľ žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, nemôžeš si odpočinúť!“ horlivo spolupracujú na diele spásy, aby všetci ľudia spoznali jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša (porov. Jn 17, 3).

Na diele s nimi spolupracujú sestry salvatoriánky a salvatoriáni laici. Život Františka Jordana sa uzavrel – ako sa v chudobe narodil, tak v chudobe aj zomrel. Pre svoj nemecký pôvod bol v ťažkom období prvej svetovej vojny spolu so svojimi duchovnými synmi vyhostený z Ríma a skončil vo vyhnanstve.

Otec František Mária z Kríža Jordan zomrel v povesti svätosti 8. septembra 1918 v útulku pre chudobných vo švajčiarskej obci Tafers. Proces blahorečenia zakladateľa salvatoriánov bol otvorený v roku 1942 vo Švajčiarsku. Jeho pozostatky boli prevezené v roku 1956 do Ríma a uložené v kaplnke materského domu salvatoriánov.

V roku 2011 pápež Benedikt XVI. podpísal dekrét o heroických čnostiach otca Františka z Kríža Jordana a v roku 2020 schválil pápež František zázrak, ktorý sa stal na jeho príhovor. Slávnosť blahorečenia ctihodného Božieho služobníka sa uskutočnila 15. mája 2021 v Ríme.

Salvatoriáni a Slovensko

Salvatoriáni boli prítomní na území Moravy už od roku 1895. V roku 1924 vznikla samostatná Česká provincia salvatoriánov, do ktorej patrili aj spolubratia Slováci. Pokus o založenie salvatoriánskej komunity na území Slovenska sa začal v roku 1948, ale pre nastupujúci komunistický režim bol zmarený.

Jeho iniciátor, brat František Palárik sa na sklonku života vrátil do svojej vlasti, kde v roku 2000 zomrel. Jeho pozostatky sú uložené na miestnom cintoríne v Beckove. Druhý pokus salvatoriánov usadiť sa na Slovensku sa uskutočnil v roku 2003. Od tohto času salvatoriáni žijú a pracujú na území Slovenska v Nitre.

Otvorené dvere duchovného centra a Kaplnky Matky Spasiteľa na Nitrianskej ulici ponúkajú veriacim a hľadajúcim možnosť obnoviť a upevniť osobný vzťah s Bohom. Túžiaci po prehĺbení duchovného života tam môžu nájsť priestor na vnútornú obnovu, duchovné sprevádzanie, ale aj možnosť prežiť duchovné cvičenia – individuálne alebo v malých skupinách.

Salvatoriáni v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a s Centrom duchovnej formácie v Krakove všetkým, ktorí túžia hlbšie sa ponoriť do Božieho slova, ponúkajú duchovné cvičenia formou lectio divina.

Nitriansky biskup Viliam Judák zveril salvatoriánom pastoráciu v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Nitre-Mlynárciach. Okrem toho poskytujú duchovnú službu chorým v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada na Zobore, sprevádzajú zomierajúcich v Hospici u Bernadetky a venujú sa seniorom v zariadeniach sociálnych služieb Borinka a Nitrava.