Budapeštianski Slováci putovali do Blatnohradu

Slovenská samospráva Budapešti (SSB) a Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena usporiadali 11. júla tradičnú pútnickú cestu do historického parku v Blatnohrade, dnes Zalavár, k súsošiu sv. Cyrila a Metoda.

Vlasta Zsákaiová Držíková 07.08.2020
Budapeštianski Slováci putovali do Blatnohradu

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Snímka: Vlasta Zsákaiová Držíková

Úcta k vierozvestcom viedla Slovenskú samosprávu Budapešti, aby v parku postavila pomník solúnskym bratom a pri vchode do areálu informačnú tabuľu v slovenskom jazyku. Vďaka pomoci Slovenskej samosprávy Budapešti, Veľvyslanectva Slovenskej republiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matice slovenskej a vedenia obce Zalavár tam v roku 2013 inštalovali dielo sochárky Ľudmily Cvengrošovej.

Približne 50 účastníkov pútnickej cesty privítal starosta obce József Lucz. Po ňom sa ujala slova predsedníčka SSB Edita Hortiová. Sústredila sa na pôsobenie sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa cestou do Ríma v roku 867 zastavili v Blatnohrade, v kniežatstve Koceľa, kde krátko vyučovali. Počas slávnosti spieval zbor Ozvena pod taktovkou Pétera Pálinkása.

Na záver oslavy položili k súsošiu spomienkové vence. V mene Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) úctu a vďaku spolupatrónom Európy vzdala Alžbeta Hollerová Račková, starosta obce, predstavitelia Slovenského inštitútu SSB, takmer všetkých obvodných slovenských samospráv v Budapešti, Klub slovenských dôchodcov a zbor Ozvena. 

Účastníci podujatia sa potom presunuli do miestneho Kostola Kráľovnej posvätného ruženca, kde slávil svätú omšu Stanislav Brtoš z Ružomberka spolu s Vincem Bengyákom z farnosti Miháld. Tamojšími Slovákmi obľúbený otec Stanislav Brtoš pôsobil niekoľko rokov medzi krajanmi v Maďarsku. Slávnostnú spomienkovú bohoslužbu sprevádzal zbor Ozvena náboženskými piesňami a po svätej omši sa uskutočnil aj koncert.