Bývalí vojaci chcú evanjelizovať

21.08.2018
Bývalí vojaci chcú evanjelizovať

V kaplnke na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády v Prešove sa v pondelok 30.júla 2018 uskutočnilo stretnutie  spojené so slávením Eucharistie za účasti vzácných hostí. Okrem iných sa na ňom zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, biskupský vikár ozbrojených síl Slovenskej republiky Jozef Michalov a prezident Spoločnosti katolíckych veriacich pri Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Ján Turčan.

Pravidelne sa stretávaju nielen pri slávení svätej omše, ale spoločne sa modlia za potreby Cirkvi a Božiu pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Duchovne ich vedie vojenský kaplán Ladislav Jeremiáš. V homílii celebrant povzbudil spoločenstvo seniorov k odvahe šíriť evanjeliový odkaz vo svojich rodinách i medzi bývalými kolegami. Hoci je spoločenstvo seniorov - vojakov vo výslužbe v Prešove malé, má v sebe veľký duchovný potenciál.

 

Milan Timoracký