Cirkevná škola už má svojho patróna

To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, stalo sa skutočnosťou.

Lenka Horáková 13.11.2018
Cirkevná škola už má svojho patróna

 Na slávnosti sa zúčastnil biskup Štefan Sečka. Snímka: Lenka Horáková

Spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil 22. októbra v Poprade cirkevnú školu aj školskú kaplnku svätému Jánovi Pavlovi II. Slávnostnú svätú omšu spolu s biskupom celebroval kancelár biskupského úradu Peter Majcher a kňazi z farnosti Poprad-Juh.

Otec biskup vo svojom príhovore spomenul vlastné skúsenosti, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil. „Nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. Patrón školy nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tieto hodnoty chcú do života vnášať učitelia a žiaci školy.