Cyklopúť bola súčasťou prípravy

Duchovná príprava na príchod Svätého Otca môže mať aj netradičnú podobu. Presvedčila nás o tom 13. minoritská cyklopúť od 31. júla do 8. augusta.
Lucián Mária Bogucki, OFMConv 03.09.2021
Cyklopúť bola súčasťou prípravy

Účastníci cyklopúte pred kláštorom minoritov v Brehove. Snímka: archív Luciána Boguckého, OFMConv

Štrnásť mužov a žien vo veku od 16 do 67 rokov pod vedením pátra Luciána Boguckého, OFMConv, brázdilo Slovensko od západu po východ. Cyklisti vyrazili z Bratislavy-Karlovej Vsi a po prejdení 717 kilometrov dorazili do minoritského kláštora v Brehove.

Trasa cyklopúte viedla cez Komárno, Šahy, Fiľakovo, Rožňavu, Košice a iné mestečká a obce na juhu Slovenska. Predposledný deň cyklopúte bol venovaný minoritským mučeníkom v Rade a poznávaniu južného Zemplína (Kráľovský Chlmec, Veľký Kamenec, Klin nad Bodrogom).

Púť na bicykli prebiehala nielen v športovej, ale aj duchovnej atmosfére. Pútnici sa zastavovali pri rôznych chrámoch a spoločne sa modlili posvätný ruženec za dobrú prípravu a šťastný priebeh apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensko i ďalšie úmysly.

Cyklopútnici cestou navštívili aj také pútnické miesta ako Báč, Stará Halič, Rožňava, Úhorná, Jasov a Košice. K nezabudnuteľným zážitkom tejto cyklopúte bude patriť spoločná svätá omša a večera s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom a duchovným správcom farnosti v Rade Rollandom Böörom.

Vzájomná súdržnosť cyklistov, neplánované stretnutie plné ľudskej žičlivosti a večerné posedenia vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, na ktorú pútnici budú ešte dlho pamätať.