Deti majú tvorivý pôst lásky k blížnym

Aj malé deti dokážu prežívať pôst. Rozumejú slovným spojeniam ako pôstne zrieknutie sa sladkostí či pôstna aktivita pre telo. Deti z Materskej školy Svätého kríža v Kežmarku vstúpili do Pôstneho obdobia pôstnym cvičením.
Serafína Visocká, SMVS 09.03.2023
Deti majú tvorivý pôst lásky k blížnym

Deti si vytvorili špeciálne nádoby, do ktorých budú počas celého pôstu zbierať dobré skutky. Snímka: Serafína Visocká, SMVS

Stalo sa to prostredníctvom nezbednej včielky a múdreho chrústa, ktoré deťom pomohli pochopiť, že pôstne dni nemajú byť prázdne, ale zmysluplne prežívané. Že nestačí nerobiť nič zlé, ale treba urobiť niečo dobré. Tohtoročná pôstna príprava je zameraná na tvorivú lásku k blížnym.

V spolupráci s rodičmi a učiteľkami deti zbierajú dobré skutky v podobe medových kvapiek, stávajú sa usilovnými Meduškami a Medúšikmi a napĺňajú úle sladkým medom. Lebo kvapka medu je liekom proti hadiemu jedu (lenivosti, pýchy, klamstva, hnevu...) – ako sa píše v knihe Medúšik.

Pôstnou aktivitou sa u detí vytvára priestor na duchovné prežívanie pokánia a formuje vedomý postoj, že pôst, modlitba a almužna vyžadujú aktívnu účasť a spoluprácu na objavenie veľkosti Ježišovej obety a odkrývanie tajomstiev Veľkej noci.