Do Považského Podhradia sa vrátili sväté misie

Predposledný februárový týždeň vo farnosti Považské Podhradie sa po desiatkach rokov znovu konali sväté misie.
Katarína Vávrová 18.03.2019
Do Považského Podhradia sa vrátili sväté misie

Súčasťou svätých misií boli aj katechézy. Snimka: Katarína Vávrová

Viedli ich pátri z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Ľudové misie tu boli naposledy v roku 1947. Možnosť duchovnej obnovy či spoločných katechéz využili mnohí veriaci z Považského Podhradia, Orlového, zo Šebešťanovej, ale aj širšieho okolia. V bohatom duchovnom programe, ktorý trval od soboty do nasledujúcej nedele, nechýbali sväté omše, prednášky pre ženy aj mužov, sviatosť zmierenia, stretnutie s mladými či návšteva chorých.

Misie sa začali v sobotu večer a skončili o osem dní v nedeľu slávnostným požehnaním misijného kríža pri chrámových dverách. „Pripravovali sme sa na túto udalosť deviatnikmi, modlitbami a kázňami. Pre ľudí je to niečo úplne iné, je to z Božej strany veľká milosť pre celú farnosť,“ uviedol dekan Ivan Konečný. Počas ôsmich dní si cestu nielen do farského Kostola svätého Ladislava v Považskom Podhradí, ale aj do kaplnky v Šebešťanovej či v Orlovom našli desiatky veriacich všetkých vekových kategórií.

Misionár, redemptorista Ivan Flimel zdôraznil: „Ponúkame formu posolstva, ktoré si zvolil zakladateľ našej rehole Alfonz de Liguori. A my v jeho ceste pokračujeme a farnostiam ponúkame takúto formu duchovných cvičení. Na prvom mieste je Božia ponuka, pomoc, objatie pre ľudí, ktorí v danej farnosti žijú, akési duchovné EKG.“