Dotyky s históriou u Jurka

Pri potulkách Slovenskom sme s manželkou pred niekoľkými rokmi natrafili na turistický chodník, ktorý viedol k Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Hneď prvý deň po nedeli sv. Juraja sme si to namierili do Nitrianskej Blatnice s túžbou uvidieť toto vzácne miesto na vlastné oči.
Jozef a Elenka Búranovci 20.05.2022
Dotyky s históriou u Jurka

Z Rotundy sv. Juraja si manželia odniesli silný a povzbudivý zážitok. Snímka: Jozef Búran

Zaparkovali sme pred miestnou farou a ja som si spomenul, že správcom miestnej farnosti je dôstojný pán Janko Kováč, ktorého som mal tú česť poznať z čias, keď som bol riaditeľ podnikovej odbornej školy.

Po srdečnom zvítaní sme vyslovili našu túžbu vidieť a navštíviť Rotundu sv. Juraja. Hoci sa „od Jurka“ práve vrátil, išiel s nami a otvoril nám aj dvere do rotundy a vedľajšej pustovne.

Duch tohto vzácneho miesta nás obstúpil a v mysli sme sa vrátili do minulosti, do čias našich slovanských predkov a obdobia našich vierozvestcov. Bolo to veľmi silné a interiér rotundy doplnený fotografiami a dokumentmi z dávnej i nedávnej minulosti nás očaril.

Tieto pocity správca farnosti ešte obohatil rozprávaním o okolnostiach, ktoré viedli k zachovaniu a uctievaniu tohto miesta. Nášmu sprievodcovi Jánovi Kováčovi za jeho ochotu a obetavosť zo srdca ďakujeme.