Duchovné posilnenie z Medžugoria

Pod vedením duchovného otca Petra Petreka sme my veriaci z farnosti Hontianske Nemce navštívili od 27. do 30. augusta pútnické miesto Medžugorie.
Mária Petróciová 13.10.2022
Duchovné posilnenie z Medžugoria

Snímka: Mária Petróciová

Vystúpili sme na vrch Podbrdo, modlili sa pritom ruženec a na ďalší deň sme sa o piatej ráno vydali na krížovú cestu na Križevac.

Predpoludním sme boli na slovenských svätých omšiach v aule svätého Jána Pavla II. so slovenskými duchovnými otcami a každý večer na spoločných náboženských obradoch. Vyvrcholením pútnického zájazdu bola návšteva komunity Cenacolo. Všetci pútnici sme sa domov vrátili posilnení duchovnými zážitkami.