Duchovnú obnovu potrebujú aj pomáhajúce profesie

V Exercičnom dome svätého Ignáca v Prešove sa konala od 4. do 7. apríla duchovná obnova nielen pre zdravotníkov. 

Zuzana Štenková 10.05.2019
Duchovnú obnovu potrebujú aj pomáhajúce profesie

Zanietenci hospicovej starostlivosti. Snímka: Zuzana Štenková

Vzácny hospicový tím z Česka v zložení Mária Svatošová, lekárka a zakladateľka hospicového hnutia v Česku, Jana Sieberová, zdravotná sestra, aktivistka hospicového hnutia, a Pavel Rousek, kňaz, koordinátor duchovnej služby v zdravotníckych zariadeniach, do Prešova prišiel už druhýkrát. V tomto roku akciu podporila aj Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci projektu Vzdelávanie pre zdravotníkov, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a rodinných príslušníkov pacientov v terminálnom štádiu života.

Téma tohtoročnej duchovnej obnovy znela Byť plne k dispozícii Duchu Svätému. Televízia Noe nedávno práve priniesla 10-dielny cyklus rozhovorov so zanietencami hospicovej práce s názvom Neboj sa doplout. Boli to rozhovory o kresťanskom láskyplnom sprevádzaní zomierajúcich, strachu zo smrti, nádeji na večný život či starostlivosti o smútiacich, ale aj sprevádzajúcich a zdravotníkoch a o dôležitej potrebe čerpať pri tejto službe z prameňov spásy. Bohu patrí vďačnosť za toto stretnutie, v ktorom sa jeho účastníci mohli opäť navzájom obohatiť, osviežiť v Duchu Svätom a spoznať ďalších ľudí, ktorým srdce bije hospicovo. Ak Boh dá, v máji 2020 sa stretnú znovu pri mariánskej téme.