Ešte radostnejšie prežívali slávnosť

V Kútoch na slávnosť Božieho tela esteticky nadaní a remeselne zruční farníci vytvorili krásne štyri oltáre v priestore okolo Kostola sv. Jozefa, pestúna.
Mária Havlová 03.07.2020
Ešte radostnejšie prežívali slávnosť

V Kútoch sa na slávnosť Božieho tela pripravili. Snímka: Mária Havlová

Po ťažkej dobe s veľkou vďakou v srdci slávili pamiatku ustanovenia Oltárnej sviatosti a zároveň procesiou verejne vyjadrili lásku k živému Pánovi. Veľmi si vážia chvíle, keď sa môžu stretávať na bohoslužbách a prijímať vzácny pokrm duše, telo a krv nášho Pána Ježiša Krista v Eucharistii.

Procesia bola veľkolepá. Muži v krojoch niesli baldachýn a zástavy, dievčatá zase fakle. Mladí spolu so ženami a mužmi v ľudových odevoch i s ďalšími veriacimi dotvárali krásny sprievod. Ako je už tradíciou, malé dievčatá sypali lupene kvetov v sprievode chlapcov, ktorí sa pripravujú prvý raz prijať Pána Ježiša do svojich sŕdc.

Atmosféru duchovne obohacujúcej chvíle s Pánom Ježišom spestril spev speváckeho zboru Schola cantorum pod vedením Antónie Palkovičovej. Vďaka patrí aj duchovným otcom Františkovi Moškovi a Alojzovi Jakubcovi za dojímavé slávenie najsvätejšej obety a Bohu za milosť byť na nej prítomný.