Farnosť Kráľovnej rodiny má 20 rokov

V jedinej mestskej časti v Bratislave-Novom Meste žilo začiatkom 90. rokov minulého storočia približne 20 000 obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania. V tom čase bez vlastnej farnosti a rímskokatolíckeho kostola.
Anton Pristaš 27.09.2019
Farnosť Kráľovnej rodiny má 20 rokov

Kostol Kráľovnej rodiny v Bratislave-Novom Meste. Snímka: WIKIMEDIA COMMONS

Veriaci si v tejto mestskej časti Bratislavy 25. septembra pripomenuli 20. výročie vzniku Farnosti Kraľovnej rodiny na Teplickej ulici. Prvej rímskokatolíckej farnosti na tomto území. Farnosť vrátane stavebného komplexu kostola, pastoračného centra a fary už 20 rokov plní liturgickú, spoločenskú, katechetickú, charitatívnu a administratívno-správnu funkciu. Zároveň stavba kostola je urbanistickým prínosom pre hlavné mesto. V roku 2000 sa umiestnila na prvom mieste z hodnotených a ocenených stavieb v Slovenskej a Českej republike v súťaži časopisu ARCH.  

Samospráva Bratislavy-Nové Mesto v roku 1993 zabezpečila spracovanie Generelu cirkevných sakrálnych a charitatívnych objektov, ktorým sa ukázala potreba ich budovania v tejto mestskej časti. Bratislavsko-trnavský arcibiskup Ján Sokol 20. apríla 1997 posvätil základný kameň stavby, v septembri toho istého roku sa začali stavebné práce a po dvoch rokoch ho 25. septembra 1999 posvätil. Už predtým v roku 1995  v tejto mestskej časti bol obnovený monument Bieleho kríža na rovnomennom námestí. Do koncepcie sakrálnej stavebnej infraštruktúty patrí tiež posviacka kostola Najsvatejšieho Srdca Ježišovho s pastoračným centrom a farou na Kramároch 10. decembra 2005. Nezabúdajme na pravé hodnoty, ani na tých, ktorí s nasadením všetkých síl sa pričinili o ich materiálny alebo duchovný rozvoj.