Farský časopis prinášal 30 rokov povzbudenie

Od roku 1990 do roku 2020 časopis každý týždeň sprevádzal veriacich duchovným životom hlohovskej farnosti. Formoval v duchu kresťanskej viery a humanizmu, ale prinášal aj množstvo zaujímavostí z náboženského i zo spoločenského života mesta i okolia.
Marián Kamenčík Tibor Dolník 06.08.2021
Farský časopis prinášal 30 rokov povzbudenie

Prvé číslo Farskej rodiny s dátumom Veľkonočnej nedele 1990 Snímka: archív Mariána Kamenčíka

Hovoríme o jednom z najstarších farských časopisov na Slovensku s názvom Farská rodina a podtitulom Týždenník pre katolíckych veriacich v Hlohovci. Časopis začal vychádzať na Veľkonočnú nedeľu v roku 1990 a na šiestich stranách veľkého formátu vo farebnom prevedení sa dostával k čitateľom.

Po zmene politického režimu v roku 1989 to bolo jedno z prvých katolíckych periodík, ktoré sa postupne svojím obsahom prihováralo nielen veriacim z Hlohovca a regionálneho prostredia. Zakladateľom časopisu bol farár farnosti, dekan Ján Repiský, ktorý duchovne našiel podporu v Dionýzovi Tomašovičovi, OFM.

Okolo nich sa vytvorila prvá redakčná rada v zložení Peter Pekarovič, Tibor Dolník, Dušan Kusovský, Lukáš Šlosár, Blažej Jajcaj, Milan Mokrý, Eugen Toman a Stanislava Patayová. Fungovanie periodika na týždennej báze bolo náročným redaktorským počinom.

Ján Repiský sa stal nielen duchovnou autoritou, ale aj redaktorským lídrom. Na jeho činnosť v zmysle podpory nadviazal Marek Jesenák i Jozef Schwarz. Časopis od prvého po posledné číslo pripravoval a grafickú úpravu a tlač časopisu zabezpečoval Tibor Dolník ml. a Irena Dolníková.

V stabilnej skladbe časopisu zostali rubriky venujúce sa šíreniu a výkladu evanjelia. Týždenník ďalej obsahoval náboženské zamyslenia, modlitbové texty, objavili sa biblické príbehy, informácie z farského života, nechýbal cirkevný kalendár i krátka spoločenská kronika a aktivity Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci.

Časté boli články o živote svätcov, historické príspevky z dejín farnosti a kresťanstva a nezriedka aj príspevky umeleckého charakteru. Prvé roky otváral strany týždenníka obľúbený úvodník pátra Dionýza Tomašoviča.

Rehoľník tým nadviazal na bohatú redaktorskú prácu, ktorú realizoval ešte v medzivojnovom období, keď sa jeho texty dali pravidelne čítať v časopisoch Serafínsky svet a Priateľ dietok. Za tridsať rokov si časopis vybudoval širokú sieť prispievateľov nielen spomedzi členov redakčnej rady, ale aj množstva kňazov i biskupov, odborníkov z rôznych oblastí i samotných veriacich, školskej mládeže a detí.

Posledné číslo vyšlo symbolicky na jeho tridsiate narodeniny počas veľkonočných sviatkov 2020. Predčasný koniec spôsobili najmä zložité pandemické okolnosti.

Nechceme však hovoriť o definitívnom konci, ale o prerušení vydávania, pretože veríme, že sa nájdu ľudia, ktorí by radi nadviazali na túto mimoriadne hlbokú duchovnú a kultúrnu stopu v Hlohovci i regióne. Za všetko patrí tvorcom Farskej rodiny veľká vďaka.