Folkloristi prišli duchovne načerpať

V predposlednú septembrovú nedeľu sa na starobylej Skalke pri Trenčíne stretli asi dve stovky priaznivcov folklóru z dvanástich folklórnych skupín na púti folkloristov trenčianskeho regiónu. 
Peter Beňo 12.10.2018
Folkloristi prišli duchovne načerpať

Snímka: Štefan Čičo

Púť sa začala pobožnosťou pri kríži pod kláštorom a krojovanou procesiou k diecéznej svätyni   s modlitbou svätého ruženca. Slávnostnú svätú omšu spojenú s poďakovaním za úrodu celebroval kanonik Jozef Sliepka, ktorý sám bol v minulosti aktívnym folkloristom. V homílii povzbudil prítomných k radosti z prežívania viery, ktorú máme odovzdať aj dnešnému svetu.

Po skončení svätej omše program pokračoval na nádvorí vystúpením folklórnych skupín a neformálnym agapé. Všetci prítomní vyjadrili želanie stretnúť sa na Skalke aj o rok.