Gospelová hudba sprevádzala krížovú cestu

Krížová cesta s hudobným sprievodom gospelovej skupiny Jonah z Dlhého Klčova sa konala  24. marca vo farnosti Soľ. 
Monika Fedorčáková 15.04.2019
Gospelová hudba sprevádzala krížovú cestu

Modlitba a hudba patria k sebe. Snímka: Pavol Bober

Krížovú cestu viedli obaja kňazi pôsobiaci vo farnosti, správca farnosti Jozef Polák a kaplán Pavol Bober. Spolu s veriacimi modlitbou a meditáciou prechádzali štrnástimi zastaveniami krížovej cesty za doprovodu gospelovej hudby. Hudobníci sa pri tvorbe názvu skupiny inšpirovali prorokom Jonášom, ktorý napriek prvotnému odmietnutiu úlohy, ísť do Ninive, napokon prijal toto poslanie.

Aj my sme neraz vyzvaní a povolaní do určitej služby v rodinnom, cirkevnom, pracovnom, či inom spoločenstve, a často reagujeme podobne ako prorok Jonáš. Úprimné Pán Boh zaplať patrí hudobníkom skupiny Jonah, ktorá bohatým hudobným duchovným zážitkom pripomenula, aké je krásne slúžiť blížnym a obohatiť druhých prostredníctvom svojich darov a talentov, a to nielen v Pôstnom období.