Gotická cesta je otvorená

Z Revúcej a Rožňavy vyrazili 28. augusta priaznivci podujatia, ktorí využili možnosť navštíviť stredoveké kostoly v Kameňanoch, Rákoši, Rybníku, Ratkovej a rotundy v Šiveticiach a Prihradzanoch.
Anna A. Hlaváčová 21.10.2021
Gotická cesta je otvorená

Na snímke je freska Svätá Anna s Máriou a Ježišom, Kameňany. Snímka: Archív Anny A. Hlaváčovej

Tohtoročné podujatie však malo okrem spoznávania architektúry a hodnotnej freskovej maľby i hudobnú a divadelnú dimenziu: niekoľko priestorov ožilo vystúpením divadelného telesa Kompánia z Turca a hudbou v podaní telies Antico Moderno a Ad gloriam Dei.

Všetky podujatia boli inkluzívne, so zámerom zainteresovať miestnych obyvateľov gemerských obcí, keďže nadobudnutie vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu je dôležitou podmienkou jeho zachovania.

Bolo dojemné zažiť vnímavosť viacerých rómskych detí, ktoré sa na tomto podujatí stretli po prvý raz v živote so živou vážnou hudbou. Niektoré z nich pri tejto príležitosti po prvý raz navštívili historicky vzácne chrámy v dedine, kde žijú.

Poznanie kultúrneho a umeleckého dedičstva regiónu patrí k podmienkam jeho ďalšieho rozvoja. Systematicky k nemu prispieva aj združenie Gotická cesta, viacerí reštaurátori a umenovedci – za Slovenskú akadémiu vied Peter Megyeši z Centra vied o umení.