Gymnázium svätej Moniky v Prešove už má 25 rokov

Gymnázium svätej Moniky v Prešove 11. júna oslávilo 25 rokov svojej existencie. Zriaďovaciu listinu vydal v roku 1994 emeritný košický biskup Alojz Tkáč. V súčasnosti má 17 tried a viac ako 500 žiakov. 
Andrea Harvilková 01.07.2019
Gymnázium svätej Moniky v Prešove už má 25 rokov

Pestrý program pripravili aj bývalí absolventi školy. Snímka: Jakub Petrovský

Slávnosť sa začala svätou omšou v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove, ktorej predsedal pomocný košický biskup Marek Forgáč. Svätú omšu spolu s ním slávil Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, a správca farnosti svätého Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek, ako aj ďalší kňazi, ktorých životy sa na určitý čas spojili práve s touto školou. Biskup Marek Forgáč zdôraznil v svojej homílii potrebu všestranného formovania osobnosti človeka, žiaka, kresťana, ktorého viditeľné kresťanské postoje sú veľmi potrebné v dnešnej spoločnosti. Zablahoželal škole k úsiliu formovať svojich žiakov aj v tomto smere a poprial do budúcnosti veľa síl, odvahy i dôvery v Božiu pomoc. 

Slávnosť pokračovala programom v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Prítomným sa prihovorila Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, Miroslav Jacko, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, a Ján Furman, riaditeľ odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja. V programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci školy, medzi nimi napríklad Martin Husovský so skupinou Komajota, Veronika Rabada, Samuel Marinčák, folklórny súbor Rozmarija či tanečné zoskupenie Bodies. V rámci recepcie sa pozvaní hostia po programe presunuli do foyer divadla, kde prebiehali neformálne rozhovory. Základným motívom Gymnázia svätej Moniky je vzdelávať a vychovávať slobodného mladého človeka, aby bol nielen vzdelaný, ale aj spravodlivý a milosrdný.