Hľadali pravú identitu

Žena, nádherné Božie stvorenie, sa dnes vníma ako objekt. Objekt vášní a tela. Na konferenčnom stretnutí, ktoré pripravila Stredná zdravotnícka škola svätej Alžbety v Košiciach, sa zdôrazňovala hodnota človeka stvoreného Bohom. 
Mariana Melkovičová 25.04.2019
Hľadali pravú identitu

Dievčatá prinášajú obetné dary. Snímka: Mária Šandorová

Mladý človek pozerá do mobilu, pomyselného zrkadla dnešných dní a pýta sa: „Kto je najkrajší na svete?“ Mobil odpovedá: „Ty Sofia, lebo máš 150 lajkov.“ Hra pokračuje na druhý deň. Odpoveď je: „Už to nie si ty, už je to Jana. Dnes má 180 lajkov.“ Čo to vyvolá v mladom človeku? Ak mám 150 lajkov, je to „cool“, mám hodnotu, som človek. Ak na ďalší deň mám menej lajkov, strácam na hodnote, stávam sa menejcenným? Takto to prezentuje virtuálny priestor, respektíve chce, aby ho tak vnímal svet. Virtuálny priestor plný klamstiev chce povedať mladému človeku, že len vtedy je niekým, ak sa vie predať svojím oblečením, svojím výzorom, svojím „zdravým“ sebavedomím, ktoré Desatoro nazýva pýchou.

Dôležité je poznať pravdu. Aj preto sa rozhodla Stredná zdravotnícka škola svätej Alžbety v Košiciach 19. marca na sviatok svätého Jozefa usporiadať v dominikánskom kultúrnom centre Veritas konferenciu s názvom Kto som? Témou bolo hľadanie pravej identity človeka, objavovanie svojej hodnoty, ktorá každému človeku stvorenému Bohom patrí. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval otec Pavol Hudák spolu s dekanom Františkom Šándorom a otcom Rafaelom. Celebrant povzbudil dievčatá, aby hľadali skutočnú hodnotu ženy, ktorá je skrytá a často očiam neviditeľná. Milým prekvapením boli biele ruže, ktoré spolu s chlapčenskou časťou školy rozdal prítomným dievčatám.

Na kultúrnom programe sa podieľala a účastníkov roztancovala Dominika Gurbaľová, pričom pridala aj svoje osobné svedectvo. Aktuálny odkaz podujatia zdôrazňuje potrebu uvedomenia si, akú obrovskú hodnotu má človek v očiach Boha, keď v osobe Ježiša Krista bol ochotný ísť kvôli nemu na kríž.