Hľadali si priateľov medzi svätými

Farské púte sú pre mnohých veriacich veľkým darom. Pomáhajú meniť životy, obohacujú duchovný profil človeka, prehlbujú vieru, ale najmä posilňujú farské spoločenstvo. 

Ivana Skačanová 02.08.2019
Hľadali si priateľov medzi svätými

Pútnici zo Slažian a Martina nad Žitavou pred bazilikou sv. Pátra Pia. Snímka: Beata Karáčová

Už viac rokov za sebou veriaci z farnosti Sľažany a filiálky Martin nad Žitavou sa zúčastnili na farských púťach. Tento rok s duchovným sprievodom Gustáva Lutišana, ktorý farnosť spravuje, bolo od 7. do 13. júla cieľom ich cesty Taliansko. Púť zamerali na hlbšie spoznávanie  známych i menej známych svätcov, ich životných príbehov a na vytváranie duchovných priateľstiev s nimi.

Počas týždňa navštívili mestečko Forli, kde je pochovaný sv. Peregrín, patrón onkologicky chorých pacientov. Život sv. Františka a sv. Kláry spoznávali v Assisi. Patrónku v núdzi a pomocnicu v neriešiteľných situáciách a skúškach sv. Ritu vyhľadali v Cascii. Putovali tiež k hrobu sv. Pátra Pia v San Giovanni Rotondo. Na miestach, kde svätci žili svoj pozemský život, farníci nachádzali a čerpali duchovnú silu do svojich životov a vyprosovali milosti pre svoje rodiny. Príklady silnej viery, dôvery a odovzdanosti Bohu im pomohli nájsť cestu ako prijímať svoje kríže, a tak zároveň posilniť vzťah k Bohu.

V závere púte navštívili starobylé pútnické miesto Monte Sant´ Angelo, kde sa zjavil svätému Lorenzovi Maioranovi archanjel Michael a púť ukončili v Lorete návštevou Domu Svätej rodiny. Pútnici si uvedomili, aké je dôležité mať už teraz orodovníkov v nebi.