Hody slávia v krojoch

Už v poradí piaty rok za sebou 29. septembra sa konala hodová svätá omša v Pobedime, na ktorej si veriaci oblečení v tradičných krojoch uctili patróna farnosti svätého Michala, archanjela.
Ján Feranec 18.10.2019
Hody slávia v krojoch

Pobedimčania si ctia tradície predkov. Snímka: Eva Pogránová

Výzvu na vytvoreniu tradície a impulz na realizáciu dal správca farnosti Ľuboš Tvrdý. Siahnuť po krásnych odevoch svojich predkov a zachovať ich aj pre budúce generácie oslovuje farníkov, rodákov, ale aj hostí v čoraz hojnejšom počte. Prítomní sa k svojmu mocnému patrónovi obrátili slovami úvodnej piesne s prosbou o ochranu.

Farebná nádhera krojových odevov za spevu farského zboru umocnila slávenie Eucharistie a zároveň prehĺbila úctu k vzácnemu zástancovi Božieho ľudu. Slávená výročná udalosť, spojená s modlitbami, prispieva k posilneniu viery a duchovného života vo farnosti.