Hospic v Bardejove oslávil 15 rokov

Hospic svätej Matky Terezy sa každoročne dôkladne pripravuje na zabezpečenie dvoch pre zariadenie významných spoločenských podujatí. Tento rok sa ich rozhodli spojiť.

 

24.07.2018
Hospic v Bardejove oslávil 15 rokov

V Bardejovskej Novej Vsi koncom júna dôstojne oslávili už 15-ročnú existenciu pôsobnosti hospicu. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj medzinárodná vedecká konferencia.

Podujatie sa začalo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Vo svojej spontánnej pozdravnej homílii prejavil uznanie a vďačnosť všetkým, ktorí sa počas 15 rokov starali o dobré meno hospicu a naďalej zveľaďujú toto Božie dielo. Liturgiu obohatil spevácky zbor Bambini di Bosco z Cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Jána Bosca.

Druhú časť slávnosti otvorila vedúca hospicu Martina Proněková. Okrem ďakovných a pozdravných príhovorov bol pripravený kultúrno-spoločenský program  pedagógmi a žiakmi spomínanej školy. V ďalšej časti stretnutia boli ocenení bývalí i terajší zamestnanci zariadenia.

Nejde tu iba o ocenenie samotnej služby pri lôžku ťažko chorého či usmernení príbuzných pri sprevádzaní ich blízkeho, ale aj o ich vypočutie, respektíve starostlivosť o pozostalých v rámci rozhovorov.

Tretia časť podujatia sa už niesla v znamení príspevkov, ktoré napĺňali zámer 11. medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti. Nakoniec nechýbal ani tradičný spoločenský večierok.

Prezentácia zariadnia potvrdzuje trend progresívneho rozvoja nášho prvého slovenského hospicu.

 

Jozef Krajči