Inštalovali bustu Jána Baltazára Magina

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Dubnici nad Váhom odhalili bustu významnej osobnosti slovenského národa, katolíckeho kňaza Jána Baltazára Magina.    

Štefan Antalík 30.07.2020
Inštalovali bustu Jána Baltazára Magina

Slávnosť sprevádzali aj mladí v ľudových krojoch. Snímka: Štefan Antalík

Plastika vznikla pri príležitosti 285. výročia jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti sa prihovorila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Jana Rybárová a primátor mesta Peter Wolf. Bustu požehnal správca farnosti Marián Bielik SDB. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Studnica, ktorá zaspievala niekoľko hymnických piesní. Prítomný bol aj autor diela Tomáš Polonský z Modry. 

Ján Baltazár Magin sa narodil 6. januára 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Teológiu, filozofiu, cirkevné a svetské právo vyštudoval vo Viedni. Od roku 1719 až do svojej smrti pôsobil v Dubnici nad Váhom. V roku 1730 bol vymenovaný za titulárneho kanonika. Zomrel 27. marca 1735. Pochovaný je v krypte dubnického kostola.

Kňaz, básnik a historik sa natrvalo zapísal do dejín slovenského národa tým, že v roku 1723 na dubnickej fare napísal Apológiu – obranu Slovákov. Presvedčivo a odborne dokumentoval, že Slováci sú rovnoprávny a rovnocenný národ s ostatnými národmi v Uhorsku i v celej Európe. Apológia sa tak stala prvou oficiálnou, písomnou a politickou obranou nášho národa.  

Vysoko ju hodnotili aj významné osobnosti slovenského národa, ako napríklad Matej Bel, Samuel Timon, Anton Bernolák či Juraj Fádly, ktorí rozvíjali jej myšlienky a realizovali ich v svojej práci. 

Priazeň a úctu k Jánovi Baltazárovi Maginovi prejavoval i nitriansky biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. Maginove myšlienky sa stali nadčasovými a predbehli dobu. Položili pevné základy národnému povedomiu a identite Slovákov. Slováci si aj na základe jeho Apológie začali viac uvedomovať vlastnú históriu prameniacu v časoch pôsobenia slovanských vierozvestcov.