Intermezzo vďaky za púť Katolíckych novín

V týždni od 14. do 19. októbra sme sa ako výhercovia letnej súťaže Katolíckych novín spolu s inými účastníkmi z celého Slovenska zúčastnili na púti do Libanonu po stopách sv. Šarbela. 
Andrea a Karol Mrňovci 07.11.2019
Intermezzo vďaky za púť Katolíckych novín

Štastní výhercovia. Snímka: archív –AKM-

V časoch, keď sa naša rodina postupne rozrastala a pribudli nám tri dcéry a dvaja synovia, na výlety bez detí sme nemysleli. Potom pribudli veľké ťažkosti, ktoré vyžadovali naplno sa venovať rodine. Až v tomto roku po dlhom váhaní sme sa vybrali do Ríma. Bol to krásny čas strávený s členmi našich piešťanských jezuitských  spoločenstiev. A odrazu prišlo obrovské prekvapenie.

To, že nás vyžrebovali z veľkého množstva ľudí, vnímame ako prejav Božej starostlivosti o nás. Asi Pán chcel, aby sme prosili o milosti pre seba a pre ľudí, ktorí ich potrebujú. Navštívili sme krásnu krajinu a milostivé miesta spojené so životom svätého Šarbela. Ďakovali sme za veľké požehnanie, ktoré v živote dostávame. Niesli sme tam potreby a problémy ľudí, o ktorých vieme, a prosili sme aj za ľudí, ktorí túžili ísť do Libanonu namiesto nás. Veľmi nás povzbudila viera miestnych obyvateľov, ktorí dokážu v prostredí moslimského sveta byť hrdými kresťanmi a v mnohom zahanbujú aj nás.

Ďakujeme Katolíckym novinám za krásne zážitky, otcovi Majerníkovi za pútavé sprevádzanie a všetkým účastníkom za milé spoločenstvo.