Iskričky krásy objavovali v Rajci

Vo výstavnej sieni radnice v Rajci v nedeľu 6. októbra otvorili mesačnú výstavu venovanú výberu grafických diel rajeckého rodáka dona Andreja Paulinyho SDB (1925 - 2005). 
Alena Rybárová 07.11.2019
Iskričky krásy objavovali v Rajci

Výstava potešila. Snímka: Slavomír Kalma

Toto podujatie zapadá do koncepcie príprav 95. výročia jeho narodenia, ktoré si pripomenieme v marci budúceho roku. Príhovor na vernisáži a zároveň otvorenie výstavy viedla historička umenia Alena Piatrová. Vyzdvihla predovšetkým úžasný talent dona Andreja zachytiť detail z básnického slova svojich priateľov, ako bol napríklad Gorazd Zvonický, Andrej Žarnov, Mikuláš Šprinc, a pretransformovať ho do ilustrácií k ich básnickým zbierkam. Tie vychádzali v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Popri ilustráciách vytvoril i množstvo obálok kníh a bol redaktorom viacerých časopisov. Ako sa o svojom pedagógovi vyjadrili hostia - jeho žiaci Michael Kaňa a don Štefan Turanský: „Tvoril s ľahkosťou a veľkou výpovednou hodnotou, i napriek tomu, že grafiku na žiadnej škole neštudoval.“ Druhá časť výstavy zachytáva fotografie, publikácie a iné písomné materiály, napríklad osobnú korešpondenciu. Otec Andrej v liste známemu s pokorou píše: „Ďakujem Pánovi, že som aj týmto spôsobom skôr ako laik a samouk mohol priblížiť aspoň trochu toho, ktorý je krása absolútna, týmito mojimi iskričkami krásy.“