Jeho hudobný život doznel

V piatok 1. novembra prišiel kultúrny svet o čestného obyvateľa obce Cífer Viliama Hafnera (86).
Anna Stankayová 14.11.2019
Jeho hudobný život doznel

Viliam Hafner bol skvelý človek. Snímka: archív -KN-

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa dostal v roku 1958 do Humenného, kde popri lekárskej práci založil Humenskú hudobnú jar. Po 24 rokoch sa vrátil do Cífera, kde v roku 1984 obnovil činnosť Cíferského speváckeho zboru a stal sa jeho dirigentom, ktorým bol do konca svojho života. Založil Spolok priateľov hudby a od roku 1986 sa píše história Cíferskej hudobnej jari, ktorá je medzi dedinskými obcami unikátom.

Počas 34 ročníkov hostila desiatky hudobníkov nielen zo Slovenska, ale tiež z Nórska, Holandska i z USA. Spolu s Humenskou hudobnou jarou existujú doteraz. V roku 1998 odznel Viliamovi Hafnerovi prvý Jesenný cyklus koncertov, túto jeseň prebieha jeho 22. ročník. 

Držal sa motta: „Choď, chlapče, buď šťastný a obšťastňuj aj iných! Niet nad to nič krajšieho“ (Ludwig van Beethoven).
Dostal niekoľko ocenení, Zlatú medailu Matice Slovenskej (2011) či v roku 2018 Cenu Fra Angelica, ktorú udeľuje Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. 
Jeho nesplneným snom bolo zriadenie obecného múzea v Cíferi i vystúpenie Slovenskej filharmónie na Cíferskej hudobnej jari.