Ježiš na kríži nás neopustí

Kríž v našich domácnostiach by mal mať čestné a popredné miesto. Za toto vyznanie Pán Ježiš človeka už v pozemskom živote neraz odmenil. Svedčia o tom aj nasledujúce riadky.
Dušan Lamoš 04.06.2021
Ježiš na kríži nás neopustí

Udalosť sa stala v júli 1944 v Nových Zámkoch. Toto mesto bolo po roku 1938 pripojené k „horthyovskému“ Maďarsku, podobne ako aj značná časť južného Slovenska. Mladý muž, 34-ročný Štefan, ktorý pracoval na železničnej stanici v Nových Zámkoch, sa vrátil z práce domov.

Sirény hučali a ohlasovali letecký nálet na dopravný železničný uzol. S približovaním frontovej línie mesto bombardovali lietadlá Červenej armády, nemeckej Luftwaffe a nálety anglo-amerických lietadiel.

Nestihli sa ukryť

Štefan vybudoval v záhrade malého rodinného domu úkryt pre svoju rodinu – dcéry i milovanú manželku, aby ich uchránil pred leteckými náletmi a streľbou. V ten deň sa so svojimi dvomi dievčatkami – Klárikou a Evičkou – stihol schovať do úkrytu.

Žiaľ, manželka Helena s malým dvojmesačným batoľaťom to nestihla a musela zostať v dome. Pre nedostatok času mama Helena zobrala malú Martušku a skryla sa pod stôl v kuchyni, kde sa úpenlivo modlila.

Dom dostal plný zásah, bomba padla na prednú časť domu. Zostali len ruiny, sadze a prach. Ked sa skončil nálet, Štefan prikázal svojim dvom dcérkam, aby zostali v úkryte, že on sa čoskoro vráti. Nechcel, aby išli s ním a uvideli ohorené mŕtve telá manželky s dcérkou.

Boh ich zachránil

Ako sa približoval k domu, videlv troskách len trčiacu časť komína. Horko zaplakal. Zrazu začul prenikavý detský smiech a srdce mu začalo prudko biť. Cez ruiny z tehál sa prehrabával ku komínu, odkiaľ počul smiech dieťaťa.

Pod kuchynským stolom, ktorý zostal nepoškodený, videl učupenú manželku a dcérku čiernu od sadzí, ktorej žiarili len krásne modré očká. Pokľakol a začal sa modliť. Keď zodvihol zrak k nebu, na múre komína uvidel visiaci nepoškodený kríž s ukrižovaným Kristom, ktorý manželia dostali od Štefanových rodičov ako svadobný dar.

Z modrookého batoľaťa vyrástlo krásne dievča, moja manželka. Keď mi svokor Štefan daroval kríž ako svadobný dar, povedal mi: „Daruj ho svojim potomkom, aby v ťažkých časoch mohli prosiť o pomoc Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.“

Tento kríž potom sprevádzal moju rodinu i po odchode zo socialistického Československa na našich životných cestách v Rakúsku, vo Švajčiarsku, Francúzsku, v Alžírsku i v Kanade.