Jubilujúci kňazi sa stretli v Badíne

09.08.2018
Jubilujúci kňazi sa stretli v Badíne

Z príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky sa v dňoch 17. a 18. júla uskutočnilo stretnutie jubilujúcich kňazov v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.  Dvadsiati adepti kňazstva  v roku 1963 nastúpili do Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave.

Rovnaký počet diakonov 23. júna 1968 v Dóme svätého Martina v Bratislave prijalo z rúk biskupa Ambróza Lazíka sviatosť kňazstva. V roku 1950 štátna moc v rámci ideologického boja proti kresťanstvu zrušila diecézne kňazské semináre na Slovensku a ponechala iba jeden seminár v Bratislave. Vďaka tomu sa kňazi z celého Slovenska poznali.

V čase ideologického boja proti Cirkvi štátna moc používala taktiku vymierania. Viac kňazov počas roka zomrelo, ako bolo vysvätených. Po Kubánskej kríze v roku 1962 nastalo politické uvoľnenie a do prvého ročníka kňazského seminára bolo prijatých viac uchádzačov o kňazstvo ako obvykle. V atmosfére Pražskej jari slávili primičné sväté omše za veľkého jasotu na verejných priestranstvách.

V Badíne ďakovali za dar kňazstva a mnohé milosti, ktorých sa im dostalo, a odprosovali za to, čo počas kňazskej služby nebolo dobré. Spomenuli si aj na spolubratov, ktorí ich predišli do večnosti, keďže z dvadsiatich kňazov žijú už iba ôsmi. Najstarší z ročníka otec Vincent Dorník bol hlavným celebrantom. Poukázal na našu účasť na Ježišovom kňazstve. Nech je vďaka Pánovi za jeho nespočetné dobrodenia.

 

Jozef Kaniansky