Kanonik s obdivuhodnou vytrvalosťou je už vo večnosti

Pred rokom vo februári sme si pripomínali významné životné jubileum titulárneho opáta a kanonika katedrálnej kapituly v Nitre Ladislava Belása, osobnosti stredného Považia i Nitrianskej diecézy. Na svet prišiel 22. februára 1930 a do večnosti nás predišiel 5. januára tohto roku.
Jozef Borčányi 29.01.2021
Kanonik s obdivuhodnou vytrvalosťou je už vo večnosti

Pedagóg, historik, publicista i bývalý šéfredaktor Katolíckych novín bol milochovský (Milochov - mestská časť Považskej Bystrice) rodák. Po celý život si v srdci niesol spomienku z detstva, keď ako desaťročný, prejavujúc živý záujem o všetko, čo mu dedinská škola ponúkala, na návrh  považskobystrického kaplána Floriána Saba odišiel na štúdiá do starobylej Nitry.

Seminarista Ladislav Belás časť teologického štúdia absolvoval v meste pod Zoborom a po zrušení diecéznych seminárov na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1953 v Dóme sv. Martina bol vysvätený za kňaza.

Kňaz, muž knihy i pera

Pastoračne pôsobil na Kysuciach, v rokoch 1963 - 1970 spravoval farnosť Beluša. Po získaní doktorátu teológie, keď sa venoval téme „vývoja Rímskeho misála a jeho zavedenia v Uhorsku, so zreteľom na cyrilo-metodskú tradíciu“, pôsobil na rôznych pozíciách v sídle diecézy, no najmä horlivo dušpastiersky pracoval.

Jeho publikácia Katolíckym perom spod Manína (2016) pripomína celoživotný postoj zoborského opáta a kanonika pri šírení poznatkov o prínose kresťanstva k vzdelanostnému a kultúrnemu rozvoju nášho národa, o kresťanských tradíciách, osobnostiach, histórii farností i pamätných miestach Nitrianskej a dnes aj Žilinskej diecézy.

Životný odkaz

V predvečer sviatku Zjavenia Pána prišla správa o jeho odchode do večnosti v 91. roku života a 68. roku kňazstva. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi v katedrálnom chráme - Bazilike sv. Emeráma v Nitre uzavrela jeho pozemskú púť.

Spomienka na verného Kristovho kňaza odznela aj v homílii považskobystrického dekana Pavla Mazúcha počas streamovanej svätej omše v Kostole Návštevy Panny Márie v nedeľu 10. januára:

„Usilovnosť a životná vytrvalosť s neustálym vzdelávaním – ,muža knihy' - by nám mohli pripomínať potrebu presadiť správny názor aj napriek veľkým prekážkam. Veď roztrieštenie kamenného kvádra nie je dielom jediného ani posledného úderu, ale množstva predchádzajúcich. Preto treba neustále pracovať jedným smerom a nevzdávať sa rozpracovaného diela.“