Keď Mária bola dieťaťom

V Boleráze vznikol muzikál o narodení a detstve Panny Márie Keď Mária bola malá. Odohrali a odspievali ho deti z hudobného súboru Podzámok a speváckeho zboru SiNaj. 

Juraj Gonšor 29.11.2019
Keď Mária bola dieťaťom

Interpreti úspešného muzikálu. Snímka: Martin Kučera

Viac ako hodinový muzikál obsahuje dvadsať piesní a minimum hovoreného slova. Muzikál mal premiéru už počas Noci kostolov 24. mája v Kostole Narodenia Panny Márie v Klčovanoch. Po vystúpení v rámci festivalu Lumen sa deti z Podzámku po prázdninách pod vedením Juraja Gonšora pripravovali na októbrové reprízy. Najprv sa predstavili v domácom Chráme sv. Michala, archanjela, v Boleráze a o týždeň neskôr v susedných Smoleniciach, v Kostole Narodenia Panny Márie.

Základnú myšlienku muzikálu tvoria liturgické sviatky: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Narodenie Panny Márie, Obetovanie Panny Márie a spomienka na svätých Joachima a Annu. Toto dielo vychádza z učenia a Tradície Cirkvi. Sú v ňom plasticky interpretované udalosti zo života Panny Márie. Špecifikom je, že dielo je orientované na deti, no má didaktický charakter pre veľkých aj malých. Muzikál vznikal postupne v priebehu niekoľkých rokov. Pri nácviku s deťmi režijne pomáhala Júlia Porubčanová. O hudobnú réžiu sa postaral Vladimír Fandel. Okrem speváckych a hereckých úloh deti hrali na hudobných nástrojoch ako flauta, xylofón, akordeón a basgitara. Do budúcna sa plánuje vydanie muzikálu so scenárom a s piesňami ako spevník. Pre pozitívne ohlasy súbor Podzámok uvažuje nad ďalšími reprízami budúci rok.