Kňazi a miništranti okolo svojho biskupa

Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa po dvoch rokoch vo Štvrtok Svätého týždňa znovu zaplnila kňazmi Nitrianskej diecézy.
Miroslava Gromanová 28.04.2022
Kňazi a miništranti okolo svojho biskupa

Miništranti z Kovariec a Oponíc spolu s biskupom Viliamom Judákom. Snímka: Pavol Berka

Spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom a pomocným biskupom Petrom Beňom slúžili v katedrále Missa chrismatis – Omšu svätenia olejov. Je to krásna bohoslužba, pri ktorej všetci diecézni kňazi obklopujú svojho biskupa. „Ja a môj kolega sme vzali našich miništrantov na Missa chrismatis do Nitry.

V našej diecéze je taký zvyk, že farár môže vziať svojich miništrantov,“ napísal nám Pavol Berka, správca farnosti Kovarce. „Sú to chlapci z farnosti Kovarce a Oponice. Niektorí boli v katedrálnom chráme našej diecézy prvýkrát, veľmi sa tešili.

Cestou späť boli plní nadšenia a radosti zo stretnutia s otcom biskupom Viliamom, za ktorého sme sa spolu pomodlili. Verím, že tento zážitok pomôže chlapcom v duchovnom raste,“ dodal farár.

Missa chrismatis je podľa slov nitrianskeho biskupa vyjadrením pravého rodinného spoločenstva, ktoré znamená jednotu ducha v spoločnom podriaďovaní sa Božej vôli.

„Táto jednota má pôvod vo veľkonočnom tajomstve Kristovho kríža a zmŕtvychvstania, ktorého je Missa chrismatis jedinečným a spásne účinným sprítomnením,“ vysvetlil biskup v homílii.