Kňazmi sú už dvadsať rokov

„Aby sme neboli ľuďmi s maskami, ale autentickými Kristovými“ – týmito slovami 16. júna povzbudil spolužiakov kňazov dekan Marek Kreheľ, farár farnosti Bardejov, pri stretnutí pri príležitosti 20. výročia ich kňazskej vysviacky.
Jozef Kozák 16.07.2021
Kňazmi sú už dvadsať rokov

Ročník kňazov, ktorí ako prví vstúpili v roku 1994 do obnoveného košického seminára a prijali kňazskú vysviacku v roku 2001 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach z rúk arcibiskupa Alojza Tkáča. Snímka: Jozef Vihonský

Ide o ročník kňazov, ktorí ako prví vstúpili v roku 1994 do obnoveného košického seminára a prijali kňazskú vysviacku v roku 2001 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach z rúk arcibiskupa Alojza Tkáča.

V Kaplnke sv. Augustína v Bardejovských Kúpeľoch v Penzióne Augustineum slávili svätú omšu, pri ktorej si v prosbách spomenuli na svojho svätiteľa, predstavených i dvoch zosnulých spolužiakov.