Konala sa kapitula premonštrátskych terciárov

Za účasti vedúcich komunít a zvolených delegátov 299 terciárov z celého Slovenska sa od 17. do 19. októbra v Nitre na Kalvárii uskutočnila tretia kapitula premonštrátskych terciárov.
Ján Prievozník 22.11.2019
Konala sa kapitula premonštrátskych terciárov

Účastníci kapituly sa duchovne povzbudili. Snímka: archív -JP-

Na kapitule sa zúčastnila generálna predstavená Kongregácie sestier premonštrátok, matka Aurélia Michňáková S Praem i provinciálna predstavená sestra Akvína Pavlíková S Praem a mnohé iné sestry určené na vedenie komunít terciárov z celého Slovenska. Vo štvrtok prebehlo vzájomné predstavenie sa a zdieľanie všetkých účastníkov. 

Prítomným sa prihovorila provinciálna predstavená sestra  Akvína a pripomenula, že čas kapituly je časom milosti a otvorenia sa pôsobeniu Ducha Svätého. Tiež je priestorom na vzájomné počúvanie, dialóg, vzájomné rešpektovanie a rozlišovanie. Cieľom kapituly je prísť k určitým rozhodnutiam a záverom v spoločnom záujme ich prijatia a uvádzania do života terciárov.

Okrem príhovorov a prednášok sprevádzali tieto dni modlitby a slávenie Eucharistie. Pracovné zasadnutie kapituly sa otvorilo modlitbou k Duchu Svätému a prečítaním článkov stanov tretieho rádu. Nasledovali správy vedúcich terciárov, ktoré zhrnuli aktivity, ale aj starosti o terciárske spoločenstvá. Účastníci veľmi pozitívne hodnotili Príručku terciára, vydávanie občasníka Život terciára, duchovné cvičenia, púte i formáciu nových kandidátov.

Vyzdvihli účasť terciárky Evy Tomkovej na generálnej kapitule rádu v Rolduc – Holandsko tento rok. Predložili sa vízie príprav na 900. výročie založenia premonštrátskeho rádu a na ďalšie  medzinárodné stretnutie terciárov v Magdeburgu v roku 2021. Za novú moderátorku bola zvolená Ľubica Rakovská. 
Zasadanie pokračovalo posudzovaním a diskusiou o podnetoch a návrhoch z jednotlivých terciárskych komunít k stanovám a k životu terciárov.

Ukončenie kapituly bolo plné nádeje s prianím skorého stretnutia na aktivitách terciárov a Kongregácie sestier premonštrátok.