Kráčajme vo svetle Pánovho slova

Pri príležitosti Roku Božieho slova a Nedele Božieho slova Svätý Otec František v apoštolskom liste Aperuit illis - „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45) vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. 
Jana Kampošová 13.02.2020
Kráčajme vo svetle Pánovho slova

Deti spoznávajú Sväté písmo. Snímka: Jana Kampošová

Deti z tvorivo-biblického krúžku z Hruštína sa rozhodli prehĺbiť záujem o Sväté písmo. Využívajú na to rozhovory, čítanie biblického textu, porovnávanie jednotlivých vydaní Svätého písma či kreslenie.