Krizma je znakom výnimočnosti

Farnosť Šurianky aktuálne spravovaná excurrendo z Nových Sadov sa 4. októbra dočkala konsekrácie zrekonštruovaného farského Kostola sv. Kataríny a súčasne aj prvej birmovnej slávnosti v zrekonštruovanom interiéri chrámu.
Štefan Košlab 30.10.2020
Krizma je znakom výnimočnosti

Nitriansky biskup Viliam Judák pri konsekrácii kostola. Snímka: archív farnosti

Kostol sv. Kataríny konsekroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Spolu s ním na liturgickej slávnosti bol prítomný farár farnosti Nové Sady Ján Chrenšč, dekan Peter Blahovec a farár farnosti Nitra–Zobor Milan Polák. Pri tejto slávnosti zároveň otec biskup udelil sviatosť birmovania pätnástim birmovancom.

V homílii sa im prihovoril myšlienkami, v ktorých vyzdvihol súvis konsekrácie kostola so sviatosťou birmovania:

„Náboženský život prežívame aj v chráme. Chrám je miesto, ktoré si zvolil Boh, aby v ňom prebýval. Má byť konsekrovaný, pomazaný krizmou, aby sa tak zvýraznila jeho zasvätenosť Božím tajomstvám. Aj vy birmovanci budete pomazaní tou istou krizmou, pretože vy ste vzácne, živé chrámy.

Chrám by neznamenal nič, keby sme my doň neprichádzali a neposväcovali sa. Všetci sme slabí, hriešni, nestáli, ale stretnutie s Bohom nás vždy môže robiť lepšími ľuďmi. Boh nám všetkým podáva svoju ruku, aby sme svoj život prežili zodpovedne, ako ľudia, ktorí vedia, prečo žijú. Hodnoty, ktoré ponúka Boh, nikdy nesklamú.“

Miestne farské spoločenstvo po skončení slávnosti vyjadrilo vďačnosť Bohu za to, že sa im podarilo toto dielo, a súčasne želanie, aby obnovený chrám slúžil nielen im, ale aj budúcim generáciám.

Prvá písomná zmienka o Kostole sv. Mikuláša v Šuriankach je z roku 1297. Počas tureckých nájazdov boli Šurianky vypálené a pravdepodobne bol poškodený aj kostol. Na základoch starého kostola bol v roku 1637 postavený kostol nový, terajší. V tej dobe Šurianky patrili do farnosti Čermany.

Vizitácie z roku 1764 uvádzajú, že kostol v Šuriankach bol požehnaný, nie konsekrovaný. Z pôvodného kostola sa okrem obrazu sv. Mikuláša zachovala plastika Kristus na kríži z roku 1615, ktorá sa dnes nachádza nad bočným oltárom.