Krížová cesta je duchovný relax

Bratia z Rehole menších bratov minoritov z Levoče zorganizovali 6. marca nočnú krížovú cestu pre mužov. 
Martin Mária Kollár OFMConv 03.04.2020
Krížová cesta je duchovný relax

Účastníci, ktorí vydržali až do konca. Snímka: Marek Grochal

Začala sa približne o 20. hodine v Kostole Ducha Svätého v Levoči, následne pokračovala Levočskými vrchmi, pričom jej dĺžka bola takmer 20 kilometrov. Každý výhradne mužský účastník najmä z Levoče a okolia si na začiatku vzbudil individuálny úmysel obetovania krížovej cesty. Potom už všetci v tichosti kráčali. Ak niekto trochu zaostával, vždy sa navzájom počkali pri vybraných zastaveniach.

Najprv ich kroky smerovali po asfaltovej ceste k obci Závada. Tam sa ešte na lesnom chodníku v nadmorskej výške okolo 750 metrov nad morom nachádzal sneh. Po nej prišli do obce Uloža. Odtiaľ poľnou cestou putovali na Mariánsku horu, kde dorazili o 1. hodine po polnoci. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty boli pri krížoch, kaplnkách a kostoloch, okolo ktorých prechádzali. Pri čítaní rozjímaní jednotlivých zastavení sa muži striedali. Asi v polovici cesty sa nakrátko zastavili na malé posilnenie.

Po skončení krížovej cesty jeden z účastníkov takto vyjadril svoje pocity: „To nebola obeta, to bol relax.“ Aj s odretými nohami to potvrdil ďalší účastník. Ak Pán Boh dá, muži spolu s bratmi minoritmi by chceli netradičnú modlitbu krížovej cesty o rok zopakovať.