Krížová cesta v uliciach mesta

Na pamiatku Ježišovho umučenia a smrti na kríži v Bánovciach nad Bebravou po dvoch rokoch prestávky opäť nadviazali na tradíciu krížovej cesty. Hoci počasie veľmi neprialo, zišiel sa hojný počet veriacich.
Marek Kasala 28.04.2022
Krížová cesta v uliciach mesta

V Bánovciach nad Bebravou mali opäť krížovú cestu. Snímka: Marek Kasala

Pri kríži na okraji mesta sa im prihovoril dekan Stanislav Garaj, ktorý poukázal na význam krížovej cesty a Ježišovho utrpenia pre všetkých veriacich. Pobožnosť sa slávila ako prosba o mier na Ukrajine a na celom svete, čomu boli prispôsobené aj čítania jednotlivých zastavení.

Trasa viedla Farskou ulicou, Námestím Ľudovíta Štúra, mestskou časťou Stred až na mestský cintorín, kde sa všetci pomodlili na úmysel Svätého Otca a zaspievali pieseň Stála Matka bolestivá.

Na záver pobožnosti vyslovil dekan vďaku všetkým, ktorí priebehu slávnosti napomáhali, ako aj prítomným za účasť a pozval ich do farského kostola na popoludňajšie obrady spojené so spevom pašií.