Krupinčania putovali pešo

Už siedmykrát pútnici z dekanátu Krupina v dňoch 7. až 12. augusta putovali na Staré Hory.
Ľubica Filipková 04.09.2018
Krupinčania putovali pešo

Snímka: Marta Ľuptáková

Spolu so svojimi duchovnými Mariánom Bublincom a Michalom Válkom sa po vlastných vybralo približne 50 pútnikov k Panne Márii Starohorskej. Za 5 dní prešli pútnici viac ako sto kilometrov cesty.

Podnet na prvé púte dal bývalý dekan Emil Gallo. Predpríprava celej trasy, určenie zastávok na oddych, modlenie a rozjímanie bolo v jeho réžii. Putovanie sa organizuje v kontexte duchovnej podpory Cirkvi na Slovensku.

Každý rok je program púte v znamení zjavení Panny Márie a ich odkazu pre súčasnosť. Pribúdajú mladí ľudia, ktorí obohacujú celú púť nielen svojou účasťou, ale i osobným duchovným odkazom.

V jednotlivých „zastávkach“ Bzovská Lehôtka, Sása, Pliešovce, Zvolenská Slatina, Hrochoť, Priechod a Baláže s radosťou privítali pútnikov a poskytli im občerstvenie.

Na oplátku im pútnici prostredníctvom svojich duchovných odovzdali ďakovné listy s požehnaním.

Modlitby a spevy na perách spolu s meditáciami o svätcoch a vzácnych ľuďoch Cirkvi pomáhali cez hory prekonávať krásne, ale mnohé ťažké úseky púte za silnej páľavy slnka a niekedy aj dažďa. Unavení, ale šťastní pútnici konečne mohli odovzdať všetky svoje prosby Panne Márii.