Lenartovčania putovali k hrobu svätého Leonarda

V živote každého človeka je jedna cesta, ktorá nie je nikdy zbytočná a tou je cesta k Bohu. V tomto duchu sa uskutočnila v čase 8. až 14. mája púť veriacich z farnosti Lenartov k miestu posledného odpočinku svätého Leonarda patróna ich farnosti.
Ján Bortník 07.06.2019
Lenartovčania putovali k hrobu svätého Leonarda

Farníci z Lenartova pri hrobe svätého Leonarda. Snímka: Jana Frandoferová

Bola pokračovaním predsavzatia z minulého roku, keď na podnet občanov a veriacich farnosti Lenartov svojou návštevou poctil delegovaný zástupca farnosti Saint Léonard de Noblat Frédéric Jacq. Aj preto sa rozhodli oplatiť návštevu a putovať k hrobu patróna svojej farnosti. Tohtoročná púť začala svätou omšou na domácej pôde, po skončení ktorej farníci spoločne zasadili lipu pri Kostole svätého Leonarda. Cesta pokračovala so zastávkami v Štrasbourgu a v Limoges až do Saint Léonard de Noblat. 

Veriacich zo Slovenska čakalo milé privítanie a prijatie mesta i farnosti. Po krátkej prehliadke miestnej porcelánky a fabriky na ručnú výrobu papiera spolu so zástupcami mesta na znak priateľstva posadili slovenskú lipu do francúzskej zeme. Po obhliadke pamiatok mesta nasledovala svätá omša v Kostole svätého Leonarda, ktorú celebroval duchovný otec lenartovskej farnosti Marcel Štalmach. Prvý deň v Noblate sa zakončil priateľským stretnutím, vzájomným obdarovaním, družnou debatou, zábavou s pohostením, pričom zazneli tóny slovenskej fujary, gájd a heligónky.

Zástupcovia mesta nám odovzdali sochu priateľstva a sochu svätého Leonarda, vyrobenú v miestnej porcelánke. Vyvrcholením púte bola slávnostná svätá omša v nedeľu 12. mája s vyložením relikvií svätého Leonarda. Farnosť Lenartovce obdržala sekundárnu relikviu svätca v podobe štóly. Po rozlúčke so Saint Léonard de Noblat cesta pútnikov smerovala do Ars-sur-Formans, kde žil a pôsobil svätý Ján Mária Vianney. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto púte. Duchovné obohatenie, nové priateľstvá, spoločne prežité chvíle a nové poznanie z miest, ktoré farníci navštívili je posilou do kresťankého života.