Mladí vystúpili na Kriváň

Komisia pre mládež organizuje pre mladých rôzne duchovné, vzdelávacie aj športové aktivity a podieľa sa na prípravách animátorských škôl.

Daniel Lysý 02.10.2018
Mladí vystúpili na Kriváň

Snímka: Archív komisie pre mládež v Spišskej Diecéze

Pri Troch studničkách sa v sobotu 15. septembra stretlo približne tridsať vekom i duchom mladých ľudí, aby spoločne putovali na vrchol Kriváňa. Výstup pripravila Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, ako formu prípravy na tohtoročnú synodu o mladých.

Viedol ho jej riaditeľ Ľuboš Laškoty. Sám uviedol, že tento výstup sa niesol v duchu slov Svätého Otca Františka z vigílie Svetových dní mládeže v Krakove - kto neriskuje, nevyhráva.

Pod vrcholom Kriváňa sme napokon slávili svätú omšu, ktorú sme obetovali za všetkých mladých na Slovensku. Po niekoľkoročnej prestávke bol tento výstup znovuobjavením krásy Slovenska, spojenej s prehlbovaním myšlienok duchovného putovania, na ktorom sa všetci nachádzame.

Vo výstupoch mládeže na Kriváň sa plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.