Na Angelafeste zvovu hľadali talenty

Vo veľkej konferenčnej miestnosti hotela Holiday Inn v historickom centre mesta Trnavy sa 22. mája po šiesty raz konal festival talentov. 

Stanislava Borisová 14.06.2019
Na Angelafeste zvovu hľadali talenty

Vystúpenie talentov si získalo srdcia. Snímka: Mário Wittman

Súčasná doba ponúka ľuďom veľké množstvo kultúrnych podujatí či festivalov. Jeden z nich organizovala aj  Základná škola s materskou školou svätej Angely Merici v najkrajšom mesiaci máji v slovenskom malom Ríme. Stretlo sa na ňom takmer 260 detí, ktoré spojili svoje talenty, aby ukázali rodičom, starým rodičom a priateľom školy, že aj vďaka obetavej práci pedagógov a ich nadaniu dokážu vytvoriť zaujímavý program.

Témou každého ročníka festivalu je takzvaný ročníkový symbol, cez ktorý sa deti vychovávajú k osobnostnému rastu, k tolerancii, priateľstvu a spolupráci medzi sebou. Tohtoročný symbol niesol v sebe myšlienky žalmov v slovách, ako sú istota, stabilita, opora, pevnosť, tolerancia bez predsudkov, ochota prijať druhých, pohostinnosť, spoločenstvo, vzťahy, láska. Práve pod vplyvom týchto slov sa realizovali dramatické scény, tanec či spev. Scenár úspešeného programu, na ktorom sa autorsky podieľali Mária Nízlová a Marcela Kubišová si získal srdcia divákov. To čo Boh nadelil deťom sa určite zúročilo a slúžilo na jeho oslavu.