Na daňovom úrade majú kaplnku

Biskup František Rábek, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, požehnal 13. októbra novú Kaplnku Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, na Daňovom úrade v Košiciach.
Ľubomír Reľovský 11.11.2021
Na daňovom úrade majú kaplnku

Snímka: Eva Zárembová

Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia ordinariátu, zástupcovia Finančnej správy, Daňového a colného úradu Košice, pozvaní hostia samosprávy, verejného a spoločenského života.

Historicky prvá kaplnka na daňových úradoch bude slúžiť na načerpanie novej sily arozvoj duchovna vhistorickej budove kultúrnej pamiatky – sídla Daňového úradu v Košiciach.