Na farskom dni sa rozlúčili s letom

S cieľom spoznať sa navzájom a byť jednoducho spolu sa vo farnosti Levice–Rybníky uskutočnil 1. septembra farský deň. 
Renata Trungelová 27.09.2019
Na farskom dni sa rozlúčili s letom

Aktivity počas farského dňa boli pestré. Snímka: Renata Trungelová

Už krátko popoludní vítali návštevníkov na farskom nádvorí melódie hudobnej skupiny Husbands zo Žiaru nad Hronom. V súťaži o najchutnejší koláč pod vedením rehoľných sestier vincentiek sa stretlo niekoľko gazdiniek a farníci všetkých generácií svojím hlasom určili, komu pripadnú odmeny pre najlepšie cukrárky. Ceny sa rozdávali aj v tombole, kde členovia farnosti prezentovali seba a svoju prácu, ktorej sa venujú. Ľudová hudba v podaní súboru Matičiarik z Nových Zámkov potešila srdcia všetkých generácií.

Deti využili hravý potenciál v tvorivých dielňach či v pohybových súťažiach, ktoré pripravili pedagógovia z Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Skákací hrad, maľovanie na tvár a koníky z ranča Aura z Novej Dediny si deti užili dosýta. V pastoračnom centre mohli prítomní nájsť nielen útočisko pred horúcim slnkom, ale aj prehliadku architektonických návrhov plánovanej výstavby kaplnky ku cti Panny Márie. Tiež prediskutovať možnosti a dať vlastné návrhy či postrehy k realizácii projektu. Vydarené popoludnie moderoval farár a duchovný otec tejto veselej farskej rodiny Martin Felix.