Na gymnáziu v Košiciach obnovili kaplnku

Vzácny a radostný deň pre Gymnázium svätej Edity Steinovej v Košiaciach bol tohtoročný pondelok po nedeli Zoslania Ducha Svätého. Do spoločenstva školy zavítal biskup Marek Forgáč, aby požehnal obnovenú školskú kaplnku a odovzdal škole vzácny dar relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej. 

Peter Labanc 05.07.2019
Na gymnáziu v Košiciach obnovili kaplnku

Kaplnku po rekonštrukcii požehnal biskup Marek Forgáč. Snímka: Norbert Sviatko

Okrem iného košický biskup pripomenul kontext novozákonných Turíc, ktoré boli v starozákonnom Izraeli oslavou dňa, keď národ dostal od Boha zákon. Zákon navodzuje atmosféru povinnosti, ale Duch Svätý pomáha meniť náš postoj z „musieť“ na „chcieť“. Samotná relikvia sa stala impulzom obnovy kaplnky, ktorá nesie titul Ducha Svätého. Relikvia blahoslavenej Anny je umiestnená v jedinečnom relikviári, ktorý má formu obrazu blahoslavenej. Anna má na svojej hrudi korporál. Na ňom sa pripodobňuje obeta jej života s Kristovou obetou.

Okrem tohto obrazu bol v kaplnke umiestnený aj nový obraz patrónky školy svätej Edity Steinovej - Terézie Benedikty z Kríža. Autorom oboch diel je Jaroslav Halmo, známy sériou biblických obrazov z relácie Slovo v obraze. Žiaci aj učitelia sa tešia, že duchovné srdce školy znovu ožilo. Kaplnka Ducha Svätého predkladá ako vzor zasnúbenia sa s Ježišom dve ženy. Svätú Editu, ktorá sa s ním snúbi v múdrosti a vo vernosti, pravde a blahoslavenú Annu, ktorá sa s ním snúbi v čistote srdca. A tak aj blahoslavená Anna od 10. júna začala svoju misiu na cirkevnom gymnáziu. Riaditeľ školy Marek Zlacký vyslovil želanie, aby kaplnka bola ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov najdôležitejšou učebňou školy.