Na hody požehnali organ

Vo farnosti sv. Michala, archanjela, v Hlohovci 27. septembra dekan, farár Jozef Schwarz požehnal po generálnej oprave starobylý organ. Farníci dúfajú, že bude svojimi tónmi sprevádzať bohoslužby aspoň tak dlho ako doteraz.
Peter Slovák 16.10.2020
Na hody požehnali organ

Farár farnosti Jozef Schwarz pri požehnávaní organa. Snímka: Peter Slovák

Pri príležitosti hodovej slávnosti sa veriaci počas bohoslužby stali svedkami opätovného uvedenia organa do užívania. Kazateľ Rajmund Klepanec, OP, zameral pozornosť prítomných na perspektívu večnosti:

„Svätý Michal, archanjel, ale i anjeli strážni sú duchovné bytosti, ktoré nás sprevádzajú na životnej ceste. Dôležité je, aby sme v spolupráci s nimi boli vždy pripravení predstúpiť pred Božiu tvár.“

Píšťalový dvojmanuálový organ s pneumatickou traktúrou pochádza z kedysi najväčšej organárskej dielne  v Československu v Krnove. Bol postavený v roku 1933. Skriňa a časť píšťalového fondu je z pôvodného organa Martina Šaška seniora ešte z roku 1850.

Jeho postupnú obnovu inicioval už v roku 2015 predchádzajúci farár farnosti Marek Jesenák a dlhoročný organista chrámu Eugen Lederleitner. Odborné práce realizoval renomovaný slovenský organár Peter Búran. Vymenil sa organový motor, vzduchový mech, obnovila sa mechová konštrukcia, ako aj vonkajšie príslušenstvo.

Nevyhnutná bola fundamentálna oprava vzdušníc, píšťalníc, registrovej traktúry, vzduchových rozvodov a mnohé ďalšie. Nástroj sa zakonzervoval proti drevokaznému hmyzu, vyčistil sa píšťalový fond a opravila sa i vonkajšia historická skriňa nástroja.

„Vďaka patrí mestskej samospráve, individuálnym dobrodincom, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o jeho renováciu. Chceme zachovať vzácne dedičstvo našich predkov.

Zámerom je, aby kráľ hudobných nástrojov vo farskom kostole okrem posvätného poslania na liturgii bol aj hodnotnou súčasťou koncertov a mohol sa tiež využiť ako učebný nástroj pre tunajšiu základnú umeleckú školu pri predmete hra na organe,“ vysvetlil farár farnosti Jozef Schwarz.

V rámci hodového dňa sa večer uskutočnil kolaudačný organový koncert v podaní organistu a hudobného skladateľa Františka Beera.